Mô tả dịch vụ

OCD sản xuất dịch vụ tư vấn xây dựng quy trình cho các doanh nghiệp. Xây dựng quy trình được xem là dụng cụ tạo tính đồng nhất trong hành động của rất nhiều nhằm tạo ra kết quả theo tiêu chuẩn đồng nhất hay còn gọi là chất lượng ổn định và là tiền đề của chất lượng/độ tin cậy.

Xây dựng quy trình bao trùm hệ thống quy trình tác nghiệp về chuyên môn, quy trình phối hợp giữa những phòng ban, và các hướng dẫn chi tiết để thực hiện được công việc theo 1 tiêu chuẩn về thời kì và kết quả đầu ra. Hoạt động này nối tiếp hoạt động tái cấu trúc nhà hàng hoặc chuẩn hóa những vị trí chức danh nhằm tạo cần tính đồng bộ của quản trị. Hoạt động này khác mang lấy chứng chỉ theo một hệ thống tiêu chuẩn (ví dụ ISO, HACCP) ở quá trình kiểu dáng lại hoạt động cho thích hợp mục tiêu của siêu thị trong mỗi thời kỳ và áp dụng để tạo được kết quả ở tầm chất lượng mới.

Doanh nghiệp bắt buộc xây dựng quy trình cho một chức năng hoạt động khi:

 • Quá trình thực hiện phức tạp (có rộng rãi hành động, với phổ biến tiêu chuẩn thực hiện) và lặp lại, nên có hướng dẫn  tối ưu hoá
 • Quá trình khiến cho việc có nhiều thành phần tham gia thực hiện và ra quyết định, tạo được sự phối hợp hiệu quả hơn

Tư vấn Xây dựng Quy trình

 >>> Công ty tư vấn quản lý doanh nghiệp hàng đầu hiện nay 

Cách thức xây dựng và khai triển quy trình

 1. Xác định mục đích chất lượng
 2. Xác định phạm vi quy trình (điểm bắt đầu, kết thúc, chuỗi kết quả & tiêu chí kết quả)
 3. Xác định các tài liệu phản ảnh kết quả và dữ liệu cần thiết
 4. Xác định những thành phần tham dự vào chuỗi hành động:
  • Người đặt bắt buộc hoặc tín hiệu bắt đầu quy trình
  • Người thực thi tạo ra kết quả
  • Người kiểm tra/ phê duyệt
 5. Vẽ lưu đồ quy trình, viết giải thích lưu đồ
 6. Đào tạo quy trình, thực thi
 7. Đánh giá hiệu quả thực thi & điều chỉnh cải thiện quy trình

Tư vấn Xây dựng Quy trình

>>> Kinh nghiệm tư vấn quy trình quản trị doanh nghiệp và tổ chức

Kinh nghiệm tư vấn xây dựng quy trình

OCD đã tham vấn xây dựng quy trình quản trị và quy trình tác nghiệp cho hàng chục siêu thị và tổ chức. OCD hiện là công ty tư vấn giàu kinh nghiệm hàng đầu Việt nam trong lĩnh vực tham mưu hệ thống quản lý doanh nghiệp. Kinh nghiệm tham mưu của OCD được biểu lộ ở phần Kinh nghiệm Tư vấn Hệ thống Quản lý

OCD đã thực hành rộng rãi dự án tham vấn xây dựng quy trình cho rộng rãi siêu thị lớn, tiêu biểu như:

 • Dự án tham mưu chiến lược & hệ thống quản lý cho DEKKO
 • Dự án tái cơ cấu công ty và chuyển đổi số cho Xuân Cương
 • Tư vấn cơ cấu công ty và quy trình cho Thương hiệu phong cách NOUS
 • Tư vấn tái cấu trúc cho Redsun ITI
 • Dự án Tái cấu trúc doanh nghiệp và xây dựng hệ thống lương 3P cho Vietchem

Liên hệ

 1. Hotline: 0886595688
 2. Email: ocd@ocd.vn
 3. Website: https://ocd.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *